Wednesday, December 28, 2011

Talaqqi 2012 - Kitab Akidah Islam
InsyaAllah, program pengajian intensif ini meletakkan sasaran untuk belajar dan khatam kitab ini, serta mendapatkan ijazah daripada Syaikh Muhammad Fuad.

(Insya Allah, para peserta akan dibekalkan dengan kitab ini, yang sudah termasuk dalam yuran program.)


Ringkasan Kitab ‘Aqidah Islam


• Kitab ini dikarang oleh al-Imam Syeikh al-Islam Sayyid Abdullah Ibn Alawi al-Haddad yang merupakan ketua ulama dan mujaddid pada abad ke-12.


• Kemudiannya kitab ini diringkaskan oleh Prof Dr Sayyid Muhammad Ibn Alawi al Maliki . Sayyid Muhammad memilih kitab ini untuk dijadikan silibus pengajian di Madrasah beliau kerana kitab ini mempunyai gaya penulisan yang mudah difahami dan pengisian yang lengkap dan penting untuk kegunaan masyarakat yang kini dibelenggu kebingungan berkenaan dengan ‘aqidah.


• Kemudiannya kitab ini diterjemahkan oleh Syeikh Muhammad Fuad bin Kamaludin al-Maliki, dengan penterjemahan yang lebih ringkas dan padat.


• Kitab ini membicarakan berkenaan dengan Tauhid dan sifat Allah. Dalam bab ini kita akan dapat mengetahui sifat Allah dan mengenali dengan lebih tepat berkenaan dengan konsep ketuhanan yang sebenarnya .


• Kemudian kita akan dapat mempelajari konsep kenabian dan kerasulan, malaikat, rukun iman dan islam sebagainya.


• Semua yang kita akan pelajari nanti merupakan satu perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh umat Islam yang lebih-lebih lagi seperti kita yang merupakan ahli awam.


• Kita juga akan memasukan isu yang semasa dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ‘aqidah Islam.
petikan daripada laman web http://intensif2012.wordpress.com/

Wallahua'lam...

No comments:

Post a Comment